platform docker

?>
از داکر برای چه کارهایی می توان استفاده کرد؟
۱۳ دی ۱۴۰۰

از داکر برای چه کارهایی می توان استفاده کرد؟

کانتینرها برای جریان­ های کاری ادغام مداوم و تحویل مداوم (CI/CD) بسیار مناسب هستند

مفهوم پلتفرم داکر یا Docker Platform چیست؟
۱۳ دی ۱۴۰۰

مفهوم پلتفرم داکر یا Docker Platform چیست؟

اکر (Docker) پلتفرمی برای توسعه، حمل، نگه داری و اجرای برنامه ها است. که به شما اجازه می دهد تا برنامه ها را از زیرساخت جدا کرده