http message status

?>
آشنایی با پیام های http
۳ بهمن ۱۴۰۰

آشنایی با پیام های http

پس از آن که کاربر از طریق مرورگر خود با موفقیت توانست یک درخواست از جنس HTTP برای سرور ارسال کنید، حال نوبت به وب سرور می رسد تا این درخواست را پاسخ نماید. در واقع، وب سرور این کار را از طریق پیام ها و کدهایی که تحت عنوان Status Messages یا «کدهای وضعیت» معروف هستند انجام می دهد