Continuous Integration

?>
از داکر برای چه کارهایی می توان استفاده کرد؟
۱۳ دی ۱۴۰۰

از داکر برای چه کارهایی می توان استفاده کرد؟

کانتینرها برای جریان­ های کاری ادغام مداوم و تحویل مداوم (CI/CD) بسیار مناسب هستند

CI/CD چیست؟
۱۳ دی ۱۴۰۰

CI/CD چیست؟

در حوزهٔ دوآپس CI/CD دو سرواژه‌ای هستند به کرات استفاده می‌شوند و در این مقاله قصد داریم تا