طراحی و پیاده سازی پلتفرم مارکت پلیس بازارسنتی

?>

توضیحات:

سایت بازار سنتی در سال 1400 راه اندازی شده و تا به امروز فعالیت خود را ادامه داده است.

  • Php
  • Laravel
  • Vuejs
  • Mysql
درصد پیشرفت پروژه
92%

ویژگی: