طراحی و پیاده سازی پلتفرم آموزش زبان-زبان نامه

?>

توضیحات:

سایت زبان نامه در سال 1400 راه اندازی شده است.زبان نامه یک پلتفرم مارکت پلیس آموزش زبان است.

  • Php
  • Laravel
  • Vuejs
  • Mysql
درصد پیشرفت پروژه
100%

ویژگی:

طراحی سایت زبان نامه

زبان یک پلتفرم مارکت پلیس آموزش زبان‌های انگلیسی، روسی، آلمانی، فرانسه و سایر کشور‌ها و مرجع تخصصی اساتید و آموزشگاه‌های زبان است.این پلتفرم از جدیدترین روش آموزش زبان(LMS)برای متصل کردن هنرجو به استاد و آموزشگاه،متصل کردن اساتید برتر به حرفه ای ترین آموزشگاه‌های زبان می باشد.