مدیریت

?>
معماری سه لایه در مهندسی نرم افزار چیست؟
۲۰ دی ۱۴۰۰

معماری سه لایه در مهندسی نرم افزار چیست؟

یک اپلیکیشن چند لایه، با معماری سه لایه اپلیکیشنی است که در سه یا بیش از سه لایه مختلف و روی کامپیوترهای جداگانه موجود در یک شبکه توزیع‌شده قرار گرفته باشد.